Svenska kyrkan Katarina församling

Katarina församling vill vara en församling som ständigt utvecklas och omprövar gängse strukturer och verksamheter så att vi på bästa sätt kan möta människors andliga längtan och behov. Därför formulerar vi vår vision så här:

Katarina församling ska vara en angelägen och öppen mötesplats för förnyelse av gudstjänst, undervisning och organiserad medkänsla.

Sponsorns egen hemsida