Organisationer

Bimankonceptet

Ni sponsrar en eller flera bikupor där bihus i trä, bin, staket, all närproducerad honung från er egen kupa/kupor samt all skötsel ingår. Ni får dessutom vara med på vår hemsida med logo och länk samt bilder från er/era bigårdar. Vi bygger bigården på någon lämplig plats på er mark som tex huvudkontor, kursgård, naturreservat, parker eller där ni önskar ha den. I anslutning till kuporna kommer det att sitta skyltar med er logo på där det står att ni är med och Bi-Drar till ett växande Sverige. Bina sköts av lokala biodlare.

Honungen ni får kan ni använda inom er verksamhet eller ge bort som gåvor eller present till kunder eller personal. Honungen levereras i 500 grams burkar med en personlig etikett som ni själva designar, eller så kan vi hjälpa till med det. Vi kan även komma ut till er och ge information och ha en demonstration där ni och era kunder kan få vara med och titta och känna på bina på nära håll i form av ett evenemang.