Partners

Här nedan är de otroligt viktiga partners som vi har ett mycket gott samarbete med. Även dom är med och Bi-Drar till ett växande Sverige.

 

Kullens bigårdar

Rosa Skattlådan

Rosendals biprodukter

THN bisyssla

Gäsene bigårdar

Hjälpgubben

Lars Myrtner

Andrzej Dabrowski

Hållnäs Naturprodukter