Privatpersoner

Sponsra en andel i en Bimankupa

• Få ett värdebevis

• Få din del av honungen levererad till dig i mindre burkar

• Sponsorns namn på etiketten

• Få ditt namn och ort på vår hemsida (går att välja bort)

• Få en gåva

Vi på Biman AB har fått många förfrågningar om vi har ett Bimankoncept för privatpersoner, vilket vi inte har haft tidigare. Nu har vi satt ihop ett Bimankoncept anpassat för privatpersoner.

Det fungerar så att du eller någon du känner har möjlighet att sponsra en (eller fler) tiondels bimankupa för 1200 kr (+moms). Du får då förutom att vara med och Bi-Dra till Sveriges biologiska mångfald, även en tiondel av kupans skörd levererad till dig i mindre burkar, med en etikett där sponsorns namn står med.

Du får även ett värdebevis att sätta upp på väggen, vara med på vår hemsida med namn och ort (går att välja bort) samt en gåva.

Detta är även en utmärkt present. Vad kan vara bättre än att vara med och rädda vår värdefulla natur.