Vanligt förekommande frågor

Bin och getingar är inte samma sorts djur. Bin livnär sig på blompollen och nektar, medan getingar är rovdjur som jagar sina byten samt äter från kadaver. Det är främst getingar som gör dig sällskap på picknicken och vill dela din mat och dryck.

Bina har en hulling längst ut på gadden. När biet sticker en människa så fastnar oftast gadden, som en fiskekrok, i skinnet. När biet sedan flyger iväg blir gadden och giftblåsan kvar, och biet dör sedan. Giftblåsan fortsätter att pumpa in gift även efter det att biet flugit iväg. Det är därför viktigt att försöka få bort gadden så fort som möjligt, för att få i sig så lite gift som möjligt.

Allt som växer är beroende av att pollineringen fungerar. De pollinerande insekterna minskar i världen pga klimatförändringar, föroreningar mm. Våra fruktträd, trädgårdsland med grönsaker, våra stora odlingar i Sverige samt alla bär i skogen skulle vara chanslösa utan pollineringen. Det finns många insekter som pollinerar, tex fjärilar, humlor, och bin med flera. Det finns många arter av bin som pollinerar, men det är honungsbiet (tambiet) som dom flesta tänker på när det pratas om bin. Honungsbiet är den bästa pollineraren då bina till antalet är väldigt många, mellan 30.000-50.000 bin i en kupa, samt att dom är så kallat blomtrogna. Det betyder att bina oftast samlar pollen från en typ av växt åt gången. Det gör så att pollineringen blir effektivare.

För organisationer som sponsrar en bimankupa så kan vi komma ut med skyddskläder och hålla ett event runt kupan. Då har ni möjlighet att få träffa bina på nära håll.

För privatpersoner som sponsrar en del av en bimankupa så anordnar vi minst ett tillfälle per år där det finns möjlighet att komma och besöka en bigård, och då få möjligheten att träffa bina på nära håll.

Att svärma är binas naturliga sätt att fortplanta sig. Vi jobbar aktivt för att hindra att bina svärmar på eget initiativ, vi delar samhällena själva istället. Inget sätt är hundraprocentigt. Skulle bina svärma så behöver man i regel inte vara orolig, bina är inte aggressiva under svärmningen. Vi kommer och hämtar svärmen, om det skulle inträffa. Om bina svärmar, sker det framförallt runt midsommar.

Beroende på årstid och ålder på samhället, så är det mellan 30.000 – 50.000 bin i en bikupa.

På vintern sitter alla arbetsbin (honbina) i ett klot mitt i kupan för att hålla värmen. Mitt i klotet sitter drottningen. Oavsett temperatur ute så är det ca 18-20 grader i klotet. Drönarna (hanbina) sparkas ut på hösten för att dö, sen föds det nya drönare på våren.

Vill ni bygga ett bihus som ser annorlunda ut, kanske som en kvarn eller fyr eller något annat, så hjälper vi självklart till med vilka mått som skall uppfyllas samt funktion.

De största hoten mot bina i Sverige är, förutom klimatförändringar och föroreningar i luften, sjukdomar och kvalster. Den värsta sjukdomen är yngelröta, och det värsta kvalstret är varroa-kvalster. Varroakvalstret förebygger vi varje höst genom att använda naturliga syror, som tex myrsyra och oxalsyra. Detta gör så att kvalstren försvinner.